Vad är en kundundersökning?

Genomföra kundundersökningar

Vet du vad ditt företag är bra på? Du kanske tror att du vet men har du inte gjort en kundundersökning så är det i bästa fall kvalificerade gissningar. Att veta vad ditt företag är bra på och vad det är som du behöver förbättra är superviktigt!

Dina kunders synpunkter om ditt företag betyder allt i ett längre perspektiv, är dina kunder nöjda med ditt arbete? Låt ett riktigt undersökningsföretag ta reda på vad dina kunder egentligen tycker, så slipper du gissa.

Beställ en kundundersökning (NKI) som belyser de områden som påverkar dina kunders nöjdhet och lojalitet mest. Undersökningen bör ge svar på ett antal relevanta frågor så att du får en nyttig prognos med information från intervjuer om vad kunderna tycker.

Få tillgång till era kunders kunskap och åsikter om er.

Låt kundernas svar bli en del av företagets mål i er strävan efter att få fler nöjda kunder. Tänk på att nöjda kunder ger lojala kunder och fler affärer.

Kundundersökning anpassade för din verksamhet

Anlita ett marknadsundersökningsföretag med erfarenhet från kundundersökningar som kan anpassa frågor efter företagets behov och förutsättningar. Att löpande genomföra mätningar ger dig en tydlig bild av hur företaget presterar och om era förbättringsåtgärder ger resultat.

NKI – Nöjd kund index
Få ett mätvärde som ert företag kan följa över tid. NKI heter värdet och gör att ni kan följa utvecklingen över tiden.

Vad är era kunder mest nöjda med?

Vet du vad som har störst påverkan på den totala kundnöjdheten? Låt ett undersökningsföretag ta reda på det åt er så slipper ni spekulera. På så sätt kan ni rangordna och prioritera de viktigaste frågorna för företaget vid produktutveckling och marknadsföringsinsatser.

Lista det som är viktigast för era kunder enligt nedan:

  1. Viktigast
  2. Näst viktigast
  3. Viktigt
  4. Mindre viktigt
  5. Inte alls viktigt

Hur pass bra är ert företag jämfört med era konkurrenter?

Genom att ta reda på vad era kunder tycker och mäta er mot andra företag i er bransch får ni ett index att mäta mot. Det hjälper er att få svar på hur upplevs er servicegrad, kvalitet jämfört med andra företag och ni presterar bättre eller sämre än snittet för branschen.

Vad svarar en kundundersökning på?

Det bästa sättet att ta reda på vad era kunder tycker är att fråga dem. Vad är det som gör era kunder nöjda respektive mindre nöjda med er service? Svaren ni får från kundundersökningen ger er en unik inblick i hur ert företag, era produkter och tjänster upplevs av era kunder. När ni vet det kan ni sen utveckla och förbättra ert erbjudande till kunderna.

Hur man kan arbeta med kundundersökningar:

  • Hur upplever era kunder mötet med ert företag?
  • Mät hur nöjda era kunder är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet.
  • Ta fram Nöjd Kund Index (NKI) och jämför resultaten från år till år.
  • En kundundersökning ger er underlag att förbättra kundlojaliteten och förbättra lönsamheten.
  • Skapa ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet.

Målet med kundundersökningar

Att löpande ta fram underlag och genomföra kundundersökningar ger ert företag en tydlig bild över utvecklingen och pekar på saker som bör åtgärdas, vilket hjälper er att fatta rätt prioritet. Utveckla och förbättra ert företags och er organisations verksamhet med pålitliga kundundersökningar.

Rekreation i härlig natur

Rekreation i härlig natur
Naturreservat är ett område som skyddas genom lagstiftning. I Sverige finns det idag ungefär 3000 naturreservat och 3/4 delar av alla finns i fjällen. Svenska naturreservat motsvarar en yta lika stor som Skåne, vilket är 9% av Sveriges yta men är ändå under världssnittet. Förutom naturreservat har vi i Sverige även nationalparker, djurskyddsområden, biotopskyddsområden och växtskyddsområden.

En vanlig myt är att naturreservat får stå helt orörda, det stämmer inte alls. Behöver stigar röjas så görs det för att ta bort kullfallna träd eller andra liknande åtgärder. Bildandet av naturreservat görs i regel av länsstyrelsen. Det finns också populära vandringsleder genom naturreservat, ett exempel är Utvandrarleden som är 120 km lång. Där ni kan starta er vandring och gå i Vilhelm Mobergs delar av glasriket. Förutom att vandra kan ni cykel, rida eller paddla med kanot. Kombinera gärna ovanstående som ni själva vill och övernatta på vandrarhem eller andra lämpliga ställen utmed lederna.

Välkommen till Turistcenter

turistcenter

Upplev ett naturskönt område vid Siljans vattendrag eller åk kanot i Mälaren. Välkommen till Turistcenter, ett center för turism där vi guidar dig bland alla sommarens nöjen i Sverige. Vi kommer att tipsa om bra vandringsleder och vandrarhem i 200-åriga byggnader och som är värda att besöka. Här hittar du en skön naturupplevelse.