Rekreation i härlig natur

Rekreation i härlig natur
Naturreservat är ett område som skyddas genom lagstiftning. I Sverige finns det idag ungefär 3000 naturreservat och 3/4 delar av alla finns i fjällen. Svenska naturreservat motsvarar en yta lika stor som Skåne, vilket är 9% av Sveriges yta men är ändå under världssnittet. Förutom naturreservat har vi i Sverige även nationalparker, djurskyddsområden, biotopskyddsområden och växtskyddsområden.

En vanlig myt är att naturreservat får stå helt orörda, det stämmer inte alls. Behöver stigar röjas så görs det för att ta bort kullfallna träd eller andra liknande åtgärder. Bildandet av naturreservat görs i regel av länsstyrelsen. Det finns också populära vandringsleder genom naturreservat, ett exempel är Utvandrarleden som är 120 km lång. Där ni kan starta er vandring och gå i Vilhelm Mobergs delar av glasriket. Förutom att vandra kan ni cykel, rida eller paddla med kanot. Kombinera gärna ovanstående som ni själva vill och övernatta på vandrarhem eller andra lämpliga ställen utmed lederna.